Weryfikator JPK

Sprawdź, czy jesteś dużym, średnim, małym czy mikroprzedsiębiorcą i dowiedz się,
od kiedy obejmują Cię przepisy o JPK.

1. Spółka w przedostatnim roku obrotowym średniorocznie zatrudniała:
2. Spółka w ostatnim roku obrotowym średniorocznie zatrudniała:
3. Spółka osiągnęła w przedostatnim roku obrotowym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (równowartość w złotych):
4. Spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (równowartość w złotych):
5. Suma aktywów Spółki z bilansu sporządzonego na koniec przedostatniego roku obrotowego wynosiła (równowartość w złotych):
6. Suma aktywów Spółki z bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła (równowartość w złotych):