Sprawdź jak mechanizm podzielonej płatności (split payment, MPP) wpłynie na płynność finansową Twojej firmy

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu tzw. podzielonej płatności VAT. Regulacje te mają na celu ograniczenie zjawiska wyłudzania VAT. Jednocześnie ich zastosowanie pozwala chronić podatników przed nieświadomym udziałem w oszustwie podatkowym.

Mechanizm podzielonej płatności, czyli… wyzwanie dla dostawcy

Czynnikiem powodującym dużą niepewność przedsiębiorców jest dobrowolny charakter MPP. To do nabywcy należy decyzja, czy  sprzedawca otrzyma do swojej dyspozycji kwotę wraz z wartością VAT. Jeżeli przedsiębiorca dokona przelewu wynagrodzenia za nabyty towar lub usługę z wykorzystaniem nowego mechanizmu, kwota ta zostanie podzielona  na dwa strumienie płatności:

  • kwotę netto, która, tak jak dotychczas, zasili zwykły rachunek rozliczeniowy oraz
  • kwotę VAT, która wpłynie na konto VAT.

Z czasem, swoboda wyboru nabywcy może stać się pozorna. Sygnały z rynku wskazują, że duże spółki Skarbu Państwa oraz podmioty działające w branżach „wrażliwych” na wyłudzenia VAT, będą stosować MPP i spowodują, że stanie się on powszechny.

MPP to… sztuka zarządzania finansami i relacjami z kontrahentami

Właściciel rachunku VAT ma ograniczony dostęp do zgromadzanego na nim kapitału. Środki tym koncie mogą zostać przelane wyłącznie na rachunek VAT kontrahenta (również z wykorzystaniem MPP) lub do urzędu skarbowego – celem uregulowania zobowiązania VAT.

W efekcie przepisy o MPP mają wpływ na kluczowe obszary działalności firmy. Wśród wyzwań na pierwszy plan wysuwa się kwestia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Na podstawie rozmów z przedsiębiorcami oraz własnych analiz zespół Crido wyselekcjonował czynniki, które w największym stopniu wpływają na pozycję płynnościową przedsiębiorcy. Wśród najważniejszych można wyróżnić:

  • różnicę między odsetkiem transakcji sprzedażowych i zakupowych objętych MPP, jako wynik pozycji negocjacyjnej przedsiębiorstwa,
  • terminy płatności przyjęte w transakcjach zakupowych i sprzedażowych,
  • sezonowy charakter działalności firmy,
  • moment ponoszenia nakładów inwestycyjnych,
  • udział transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, zespół ekspertów podatkowych oraz specjalistów z zakresu modelowania finansowego Crido opracował innowacyjne narzędzie analityczne Crido-CashFlow-Controller.

Aplikacja pozwala na symulację wpływu MPP na płynność finansową biznesu w oparciu o łatwo dostępne dane,  z uwzględnieniem istotnych zmiennych. Przykładowe wnioski z analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem naszego narzędzia zostały przedstawione w raporcie Crido Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie?

Ważne!

Crido-CashFlow-Controler został uznany za najlepsze rozwiązanie w kategorii „Innowacje” w 12 Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita“. Członkowie Kapituły konkursowej uzasadnili wybór naszego narzędzie w następujący sposób:

  • Firma Crido ujęła nas proklienckim podejściem. W odróżnieniu od innych propozycji, które „utechniczniły”  procesy związane z płatnościami zobowiązań podatkowych, to rozwiązanie wyróżnia się tym, że pokazuje skutki opodatkowania dla prowadzenia działalności gospodarczej (Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej rady Radców).

  • Narzędzie pokazuje, że podatki są jednym z  elementów prowadzenia biznesu, a zmiany w zakresie regulacji podatkowych wpływają w sposób istotny na cały biznes (Tomasz Zalewski, partner zarządzający w Wierzbowski Eversheds Sutherland).

  • Kapituła doceniła CRIDO za szybkość reakcji na nowe przepisy. Widać, że eksperci firmy nadążają za rozwojem sytuacji, bo przecież mechanizm podzielonej płatności to nowa instytucja, która dopiero wchodzi w życie (prof. Ryszard  Sowiński).

Kontakt

tomek-groszyk

 

Tomasz Groszyk

menedżer w CRIDO

tomasz.groszyk@crido.pl

leszek-bogucki

 

Leszek Bogucki

menedżer w CRIDO

leszek.bogucki@crido.pl