VRC

Modele wsparcia

W zależności od Państwa potrzeb proponujemy świadczenie usług w dwóch modelach:

  • udostępnieniu aplikacji VRC, w której dokonują Państwo samodzielnej weryfikacji statusu kontrahenta na podstawie wczytanego pliku płaskiego z numerami VAT (CSV) oraz plików JPK – JPK_VAT oraz JPK_FA w oparciu o dostępne w Aplikacji testy i bazy danych.
  • usługowym sprawdzeniu w aplikacji VRC przesłanych przez Państwa plików JPK_VAT, JPK_FA oraz Excel. W modelu tym weryfikacja numerów VAT prowadzona jest przez pracowników Crido, którzy podsumowują wynik testu w formie raportu.

Zakres weryfikacji numerów VAT kontrahentów

Niezależnie od decyzji o wyborze usługowej weryfikacji numerów VAT czy jej nabyciu nasze Rozwiązanie oferujemy w 2 Pakietach różniący się zakresem baz danych w których weryfikowane są numery VAT. Poniżej prezentujemy zakres weryfikacji numerów VAT kontrahentów w Aplikacji VRC w podziale na oferowane Pakiety:

Funkcjonalności Pakiet podstawowy Pakiet premium
Weryfikacji statusu polskich numerów VAT TAK TAK
Weryfikacja statusu podatników na czarnej liście MF TAK TAK
Podsumowanie wyników w formie raportu TAK TAK
Weryfikacji statusu podatników UE TAK TAK
Weryfikacja statusu podatników na czarnych listach zagranicznych TAK
Weryfikacja statusu podatników na liście KNF TAK
Weryfikacja statusu podatników/ członków zarządu w KRS TAK

Wysokość wynagrodzenia kalkulowana jest indywidualnie w oparciu o czas trwania umowy oraz ilości dostępu dla użytkowników (zakup Aplikacji) a w przypadku usługowej weryfikacji numerów VAT ilości i częstotliwości przesyłanych plików z numerami VAT.

W ramach naszego wynagrodzenia oferujemy udostępnienie w wybranej formie instrukcji obsługi Programu.

W przypadku zainteresowania skontaktuj się z nami.