Mikroprzedsiębiorca


Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do:
– przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie kontrolujących od 1 lipca 2018 r.
– przesyłania Ministrowi Finansów bez wezwania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r.

Mały przedsiębiorca

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów.

Mały przedsiębiorca zobowiązany jest do:
– przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie kontrolujących od 1 lipca 2018 r.
– przesyłania Ministrowi Finansów bez wezwania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

Średni przedsiębiorca

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Średni przedsiębiorca zobowiązany jest do:
– przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie kontrolujących od 1 lipca 2018 r.
– przesyłania Ministrowi Finansów bez wezwania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.