szkolenia wzor nalezytej staranności

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców dokonujących transakcji towarowych na terytorium kraju a także zagranicą, którzy chcą zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania listy przesłanek należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów a także pragnących ograniczyć ryzyko kwestionowania ich rozliczeń w podatku VAT.

Uczestnikami szkolenia powinni być przede wszystkim pracownicy odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe, compliance czy współpracę z kontrahentami. Będzie ono również przydatne dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami.

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo m.in.:

  • Czym jest lista przesłanek należytej staranności w VAT?
  • Jakie są skutki dla przedsiębiorców publikacji listy w zakresie rozliczeń w podatku VAT?
  • Jak w praktyce powinno się stosować listę?
  • Które okoliczności transakcji należy wziąć pod uwagę?
  • Jakie działania należy podjąć w przypadku stwierdzenia wątpliwych okoliczności transakcji?
  • W jaki sposób należy dokumentować wykonane czynności?

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu, a także osoby mające jakiekolwiek pytania dotyczące terminu, miejsca, kosztów lub innych szczegółów technicznych związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt.

Wzór wewnętrznych procedur weryfikacji kontrahentów

Proponowany przez nas model obrazuje zastosowanie listy przesłanek należytej staranności w praktyce, w sposób pozwalający na samodzielne wypracowanie w przedsiębiorstwie określonych indywidulanych procedur weryfikacji kontrahentów. Jest to swego rodzaju wzór procedur, które można by – po odpowiednim dostosowaniu do specyfiki danej działalności – zastosować w celu dochowania należytej staranności. W przedstawionym Państwu wzorze zostaną zaprezentowane uniwersalne zachowania lub działania, które pozwolą na minimalizację ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia podatku, będąc w zgodzie z przedstawionymi objaśnieniami MF.

Wzór procedur weryfikacyjnych kontrahentów jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców świadomych zagrożenia wynikającego z nieświadomego udziału w łańcuchu transakcji w którym doszło do wyłudzenia VAT oraz negatywnych konsekwencji podatkowych wynikających z dokonania takiego ustalenia przez organy podatkowe.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wzoru, a także mające jakiekolwiek pytania dotyczące jego formy, kosztów lub innych szczegółów technicznych prosimy o kontakt.

Przygotowanie indywidualnie dopasowanych procedur

Mając na uwadze, jak bardzo istotne w aspekcie wykazania należytej staranności będzie wykorzystywania podzielonej płatności, proponujemy Państwu by równolegle z procesem związanym z implementacją procedur weryfikacji kontrahentów dokonać wdrożenia wytycznych w zakresie rozliczeń w ramach split paymentu, który pełnił będzie kluczową rolę w kontekście dochowania należytej staranności kupieckiej.

Usługę opracowania lub modyfikacji procedur kierujemy do wszystkich przedsiębiorców świadomych zagrożenia wynikającego z nieświadomego udziału w łańcuchu transakcji w którym doszło do wyłudzenia VAT oraz negatywnych konsekwencji podatkowych wynikających z dokonania takiego ustalenia przez organy podatkowe. Indywidulanie „skrojone” procedury są niezwykle istotne w przypadku dużych i skomplikowanych organizacji.

Podkreślamy, iż zgodność działań podatnika z opracowaną przez Ministerstwo Finansów listą będzie przedmiotem kontroli organów podatkowych. Dlatego też bardzo ważne będzie prawidłowe wdrożenie procedur implementujących postanowienia objaśnień MF w celu ograniczenia ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia VAT.

Eksperci Crido dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem mogą dla Państwa organizacji zmodyfikować albo stworzyć od podstaw procedury weryfikacji kontrahentów – tak aby pozostawały one w zgodzie ze specyficznymi wymaganiami i kulturą organizacji funkcjonującą w Państwa firmie. Równocześnie – w zależności od potrzeb – wspieralibyśmy Państwa we wdrożeniu opracowanych procedur, przeprowadzając m.in. odpowiednie dedykowane szkolenia wśród pracowników.

Osoby zainteresowane stworzeniem indywidulanie dopasowanych procedur weryfikacji kontrahentów dla ich przedsiębiorstwa, a także osoby mające jakiekolwiek pytania dotyczące formy, kosztów lub innych szczegółów technicznych związanych z takimi procedurami prosimy o kontakt.

Jan Furtas Crido Taxand

Wprowadzenie kompleksowych procedur zgodnych z listą MF będzie wyzwaniem dla większości podatników. Jest to jednak o tyle istotne, że to właśnie pod katem wytycznych wskazanych przez MF organy podatkowe będą oceniać dochowanie należytej staranności.