Postęp technologiczny zrewolucjonizował podejście przedsiębiorców do sposobu prowadzenia biznesu. W ostatnich latach widać tendencję wspierania efektywności procesów biznesowych poprzez rozbudowę, dostosowanie i integrację systemów informatycznych istniejących w firmach.
Możliwość wykorzystania technologii do wsparcia i ułatwienia procesu kontroli podatkowej dostrzegły także organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów, które w 2016 r. wprowadziły na grunt prawa polskiego nowy obowiązek przekazywania danych w formie elektronicznej.
Umożliwienie polskim organom podatkowym prowadzenia tzw. e-kontroli wpisuje się w ogólnoświatowy trend automatyzacji kontroli podatkowej, poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi informatycznych.

E-kontrole pozwalają organom podatkowym na szybszą, efektywniejszą, a co najważniejsze, automatyczną kontrolę rozliczeń podatników. Wprowadzony obowiązek comiesięcznego przesyłania plików JPK_VAT pozwala organom na automatyczną weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, a także typowania podmiotów do tradycyjnej kontroli podatkowej.

W dłuższej perspektywie czasu dane zgormadzone przez organy podatkowe będą stanowiły bazę wiedzy o podatnikach i ich rozliczeniach, dzięki czemu będzie można zidentyfikować np. odchylenia w stosowanych cenach od cen rynkowych.

Dlatego też, uwzględniając tendencję organów podatkowych do gromadzenia oraz przetwarzania danych, dotyczących rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, należy zadbać szczególnie o weryfikację danych wprowadzanych do systemów finansowo księgowych, które stanowią podstawę do przygotowania plików JPK. Niestety ze względu na znaczne ilości wolumenów danych, nie zawsze możliwa jest ich bieżąca weryfikacja. Dlatego też dla bezpieczeństwa własnych rozliczeń podatkowych warto dokonać weryfikacji plików JPK przed ich weryfikacją przez organy podatkowe.

Kogo dotyczą e-kontrole?

W zależności od statusu przedsiębiorcy, istnieje różny termin wejścia w życie obowiązków dotyczących JPK w zakresie: przesyłania bez wezwania organu podatkowego ewidencji VAT (w strukturze logicznej zgodnej z VAT JPK*) oraz dostarczania na żądanie organu podatkowego danych z pozostałych struktur JPK**.

*Struktura JPK dotycząca ewidencji zakupu i sprzedaży VAT powinna być przesyłana za okresy miesięczne.
**Obowiązek dostarczania JPK związany jest z kontrolą podatkową i w przypadku dużych przedsiębiorców dotyczy danych finansowych obejmujących zdarzenia gospodarcze po 1 lipca 2016 r. Należy zwrócić uwagę, że kwestia ta nie wynika bezpośrednio z przepisów i budzi istotne wątpliwości. Inna interpretacja mogłaby jednak oznaczać działanie prawa wstecz i wymagałaby istotnego nakładu pracy.

** Należy zwrócić uwagę, że kwestia ta nie wynika bezpośrednio z przepisów i budzi istotne wątpliwości. Inna interpretacja mogłaby oznaczać działanie prawa wstecz
i wymagałaby istotnego nakładu pracy.
* Zgodnie z propozycją ustawodawcy, struktury logiczne dotyczące podatku od towarów i usług mają być przesyłane bez wezwania do 25 dnia kolejnego miesiąca wraz z deklaracją podatkową.