Nowym obowiązkiem od 1 lipca 2016 r. zostali objęci przedsiębiorcy niespełniający definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Duży przedsiębiorca zobowiązany jest do:
– przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie kontrolujących od 1 lipca 2016 r.
– przesyłania Ministrowi Finansów bez wezwania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, począwszy od rozliczenia za lipiec 2016 r.

Sprawdź definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy lub przejdź Weryfikator JPK, aby dowiedzieć się, jakim przedsiębiorcą jesteś i od kiedy obejmują Cię przepisy o JPK

Uwaga duży przedsiębiorco!

25 sierpnia mija termin na przesłanie do MF ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg standardu JPK.

Masz wątpliwości? Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu JPK?

Wyślij wiadomość do ekspertów Crido Taxand lub zadzwoń 22 324 59 00.