JPK Baner graficzny

Czy wiesz, że….

570

Tylu podatników każdego dnia wykreślają
Urzędy Skarbowe z list podatników VAT

100 000

Tyle transakcji zakupowych zostało uznanych
przez MF za podejrzane w 2017 r.

 • Większość przedsiębiorców nie jest świadomych tego, że ich kontrahenci z dnia na dzień stracili status podatnika VAT i narażają tym samym uczciwego podatnika na ryzyko utraty prawa do odliczenia VAT lub prawa do zastosowania stawki 0% VAT.
 • Od stycznia 2017 roku większość podmiotów zobowiązana jest do comiesięcznego przesyłania organom podatkowym swoich rejestrów VAT w formacie JPK.
 • Organy podatkowe znają Twoje błędy w rozliczeniach wraz z chwilą złożenia JPK.
 • Urzędy skarbowe rozpoczęły sprawdzanie plików JPK i na tej podstawie odbywa się typowanie podmiotów do e-kontroli podatkowych.

Sprawdź nasze produkty

 • Zapewnia większy komfort przy odliczeniu VAT.
 • Wielowymiarowo weryfikuje działanie pod kątem dochowania należytej staranności i działania w dobrej wierze, sprawdzając, czy kontrahent:
  • jest aktywnym podatnikiem VAT w bazie Ministerstwa Finansów;
  • znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF;
  • ma prawo do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT/WNT), na podstawie informacji z bazy VIES;
  • nie jest podmiotem wpisanym na tzw. „czarną listę” nierzetelnych podatników w wybranych państwach członkowskich UE.
 • Pozwala zachować anonimowość transakcji, ponieważ do weryfikacji nie wymaga pliku JPK.
 • Zmniejsza prawdopodobieństwo zainteresowania urzędników skarbowych naszą działalnością

 • Weryfikuje plik JPK pod kątem:
  • poprawności technicznej – sprawdza poprawność techniczną struktury pliku JPK porównując z wymaganiami wskazanymi przez Ministerstwo Finansów;
  • poprawności merytorycznej – wykorzystuje autorskie testy przygotowane przez najlepszych ekspertów VAT;
  • struktury logicznej – sprawdza poprawność logiczną wartości wprowadzonych w poszczególnych polach JPK.
 • Efektem końcowym wykorzystania TAX.Ctrl jest raport zawierający informację o zidentyfikowanych błędach, które powinny zostać poprawione przed wysłaniem JPK do Szefa KAS.

Weryfikacja JPK

Wygeneruj plik z listą numerów VAT Twoich kontrahentów (np. excel lub JPK)

Wczytaj plik do VRC

Sprawdź swoich kontrahentów

Pobierz certyfikat podsumowujący status VAT Twoich kontrahentów

Wygeneruj JPK_VAT lub JPK_FA

Wczytaj plik JPK do TAX.Ctrl

Wybierz testy, które chcesz przeprowadzić i kliknij „Wykonaj”

Pobierz wyniki testu oraz certyfikat podsumowujący

Jakie są konsekwencje braku JPK?

KARA PORZĄDKOWA
DO 2800 ZŁ

Kara za bezzasadną odmowę przedstawienia ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych w formacie JPK (art. 262 Ordynacji podatkowej).

KARA GRZYWNY JAK ZA PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

Możliwość uznania przez organy podatkowe bezzasadnej odmowy przedstawienia ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych w formacie

Rozwiń / zwiń »

UCIĄŻLIWOŚĆ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Z wyjaśnień MF wynika, że w niebudzących wątpliwości przypadkach udostępnienie dokumentów w formie JPK pozwoli odstąpić od kontroli podatkowej.

Rozwiń / zwiń »

Dlaczego warto korzystać z narzędzi do e-kontroli?

VRC

 • Zweryfikuje Twoje dane już pierwszego dnia miesiąca bez konieczności generowania JPK_VAT
 • Ułatwi udowodnienie dobrej wiary
 • Wygeneruje certyfikat poprawności numerów VAT Twoich kontrahentów

TAX.Ctrl

 • Sprawdzi Twoje pliki JPK przed ich weryfikacją przez US
 • Pozwoli Ci zidentyfikować błędy merytoryczne i logiczne
 • Wygeneruje certyfikat poprawności przygotowanego pliku JPK

VRC i TAX.Ctrl

 • Kompleksowo sprawdzi poprawność plików JPK i ich zawartość, zanim zweryfikuje je organ podatkowy
 • Pozwoli na uniknięcie sankcji karno-skarbowych wynikających z nieaktywnych NIP-ów kontrahentów i błędów w JPK
 • W prosty sposób sprawdzi Twoich kontrahentów oszczędzając Twój czas

Weryfikator JPK

Sprawdź, czy jesteś dużym, średnim, małym czy mikroprzedsiębiorcą i dowiedz się,
od kiedy obejmują Cię przepisy o JPK.

1. Spółka w przedostatnim roku obrotowym średniorocznie zatrudniała:
2. Spółka w ostatnim roku obrotowym średniorocznie zatrudniała:
3. Spółka osiągnęła w przedostatnim roku obrotowym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (równowartość w złotych):
4. Spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (równowartość w złotych):
5. Suma aktywów Spółki z bilansu sporządzonego na koniec przedostatniego roku obrotowego wynosiła (równowartość w złotych):
6. Suma aktywów Spółki z bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego wynosiła (równowartość w złotych):
JAKI JEST ZAKRES DANYCH WYMAGANY PRZEZ MF ?

Struktury logiczne

ico1

Księgi rachunkowe

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ksiąg rachunkowych – pobierz plik
ico1

Wyciąg bankowy

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego – pobierz plik
ico1

Magazyn

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla obrotu magazynowego – pobierz plik
ico1

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązujący do 31 grudnia 2016– pobierz plik
Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązujący od 1 stycznia 2017- pobierz plik
ico1

Faktury VAT

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla faktur VAT – pobierz plik
ico1

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów – pobierz plik
ico1

Ewidencja przychodów

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji przychodów – pobierz plik

Aktualności

JPK_VDEK – ewolucja czy rewolucja

05.12.2018| Robert Łuszczyna

4 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projektowana nowelizacja potwierdza m.in. zapowiadaną przez MF chęć zastąpienia dotychczasowych deklaracji VAT oraz JPK_VAT je ...Czytaj więcej »

JPK_VDEK najwcześniej w połowie 2019 r.

09.11.2018| Natalia Pielka

Nie tak dawno informowaliśmy o zmianach planowanych przez Ministerstwa Finansów obejmujących rezygnację z konieczności składania deklaracji VAT (chodziło głównie o deklaracje VAT-7/7K), w zamian zaś podatnicy zobligowani byli by do składania zmodernizowanego pliku JPK_VAT – JPK_VDEK. Ws ...Czytaj więcej »

Informatyzacja rejestru KRS – druga część zmiany już od 1 października

28.09.2018| Robert Łuszczyna

Już od 1 października wchodzi w życie druga część zmian wynikających z rewolucyjnej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym[1]. O pierwszej pisaliśmy wcześniej na naszym blogu. Z perspektywy spółek, istotną nowością będzie konieczność składania sprawozdań zgodnie z format ...Czytaj więcej »

O ZESPOLE

Crido jest pierwszą na polskim rynku firmą konsultingową, która nie łączy usług doradczych i audytorskich, działającą w międzynarodowej sieci. 13 lat temu powstała polska spółka doradcza, która dołączyła do tworzącej się międzynarodowej sieci Taxand – liczącej po dekadzie 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach.  Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego ponad 250-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, jak i niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R i innowacje, w których zajmujemy najwyższe pozycje. Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmują najwyższe pozycje w rankingach podatkowych, organizowanych m.in. przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz dziennik „Rzeczpospolita”.
Dział Doradztwa Podatkowego Crido to ponad 80-osobowy zespół doradców podatkowych, który posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu projektów z zakresu wdrażania specjalistycznego oprogramowania informatycznego do skonsolidowanych rozliczeń podatkowych. Eksperci Crido współpracowali m.in. z m.st. Warszawą w przygotowywaniu oprogramowania umożliwiającego prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń VAT miasta oraz około tysiąca jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i dzielnic). Tego typu projekty realizujemy również dla miasta Łodzi i Katowic.

KONTAKT

Roman Namysłowski

Roman Namysłowski

Partner w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila

pan_fotografia

Robert Łuszczyna

Project Manager w Crido Taxand

Masz pytanie? Wyślij maila


automatyczne narzędzie do weryfikacji statusu VAT kontrahenta

Specjalna opcja dla uczestników VII Kongresu CFO

Zaloguj się do wersji demo